Advokat Göran Forssberg, affärsjurist, ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 1975, bor i Båstad på Bjärehalvön i södra Sverige med närhet till Kastrup och Helsingborgs/Ängelholms flygplats. Hans uppdragsgivare finns på olika platser i Sverige och utomlands.

Advokat Göran Forssberg har mångårig erfarenhet av svensk och internationell affärsjuridik, företagsförvärv- och överlåtelser, obeståndsrätt med bl a åtskilliga konkursförvaltaruppdrag, företagsrekonstruktioner, skiljeprocesser, styrelseuppdrag i industri- och handelsföretag samt utländska koncerners svenska dotterbolag. Erfarenhet av styrelsearbete i bl a verkstadsindustri, plast-, bygg-, elektronik-, medicinteknik-, handels-, tryckeri-, textil- och slakteriföretag.

Advokat Göran Forssberg tjänstgjorde under fem år i tingsrätt och hovrätt innan han startade upp Advokatfirman Forssberg, senare Advokatfirman Forssberg & Gunnard, med kontor i Stockholm, Lidköping och Skövde. 1994 fusionerades Advokatfirman Forssberg & Gunnard med Advokatfirman Allians, Stockholm. Sedan 2002 bedriver Forssberg sin advokatverksamhet med Båstad som utgångspunkt men i samarbete med tidigare uppbyggt nätverk med spetskompetens inom de flesta rättsområden.

Språk: engelska, tyska

Arbetsområden: Svensk och internationell affärsjuridik, skiljeprocesser, styrelseuppdrag